Nowa wersja InsERT GT 1.43 SP1

Lista zmian:

 • Wprowadzono nowy format Księgi Przychodów i Rozchodów zawierający kolumnę koszty działalności badawczo-rozwojowej. Nowy format został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Poprawiono błąd powodujący zakończenie działania programu po wyborze zakładki „Cechy” w trakcie grupowego dodawania towarów do przeceny.
 • Poprawiono problem z drukowaniem załącznika CIT-8/O. Pole 60 na załączniku drukowało się bez groszy.

Nowa wersja Insert GT 1.43

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.43 systemu InsERT GT oraz szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych.

Konwersja bazy danych

Uruchomienie programu w wersji 1.43 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń:

 • konwersja bazy danych jest nieodwracalna;
 • aby przeprowadzić konwersję bazy danych należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy);
 • konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając);
 • wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.43 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć);
 • aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych – niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany;
 • konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych.

W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności:

 • aktualizacja standardowych wzorców wydruków – wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry;
 • aktualizacja standardowych zestawień;
 • aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych – o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji;
 • aktualizacja parametrów podatkowych – wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe);
 • akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp.

Kody, rejestracja i aktywacja

Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.43, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji PomocZarządzanie licencjamiAktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu w ramach Abonamentu na ulepszenia.

Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Gestora GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT lub Gratyfikanta GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych.

Dostęp do nowych modułów i opcji

Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym WidokPrzywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym.

Zmiany w wersji 1.43 Rachmistrza GT

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.43 Rachmistrza GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano obsługę preproporcji VAT do rozliczania zakupów dotyczących działalności mieszanej związanej z działalnością gospodarczą firmy oraz pozostałą działalnością firmy.
 • Na deklaracji VAT-7(16) oraz VAT-7K(10) umożliwiono edycję pola 37 (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących).
 • Umożliwiono dołączenie załącznika ORD-ZU do deklaracji VAT-UEK(3) wystawionej po 01.01.2016.
 • W związku z kolejną wersją aktualizacji systemu Windows o numerze KB3102429 wykonano zmiany we wzorcach wydruków mające na celu wyeliminowanie problemu z eksportem wydruków do pliku PDF. Efektem poprawki systemu operacyjnego Windows było tworzenie przez system po eksporcie pliku wynikowego PDF o długości 0KB.
 • Wykonano zmiany we wzorcach wydruków mające na celu poprawienie obsługi wydruku dwustronnego.

Zmiany w wersji 1.43 Gestora GT

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.43 Gestora GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • W związku z kolejną wersją aktualizacji systemu Windows o numerze KB3102429 wykonano zmiany we wzorcach wydruków mające na celu wyeliminowanie problemu z eksportem wydruków do pliku PDF. Efektem poprawki systemu operacyjnego Windows było tworzenie przez system po eksporcie pliku wynikowego PDF o długości 0KB.
 • Wykonano zmiany we wzorcach wydruków mające na celu poprawienie obsługi wydruku dwustronnego.

Zmiany w wersji 1.43 Gratyfikanta GT

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.43 Gratyfikanta GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Uzupełnienie wzorca wydruku zaświadczenia ZUS Z-3 o wymagany zakres informacji wynikających z rozporządzenia.
 • Poprawiono błędne wyliczanie podstawy wynagrodzenia chorobowego.
 • W związku z kolejną wersją aktualizacji systemu Windows o numerze KB3102429 wykonano zmiany we wzorcach wydruków mające na celu wyeliminowanie problemu z eksportem wydruków do pliku PDF. Efektem poprawki systemu operacyjnego Windows było tworzenie przez system po eksporcie pliku wynikowego PDF o długości 0KB.
 • Wykonano zmiany we wzorcach wydruków mające na celu poprawienie obsługi wydruku dwustronnego.
 • Zmiany w deklaracjach ZUS i zestawieniu „Podliczenie wypłat” związane z podwyższeniem zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Zmiany w wersji 1.43 Rewizora GT

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.43 Rewizora GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano obsługę preproporcji VAT do rozliczania zakupów dotyczących działalności mieszanej związanej z działalnością gospodarczą firmy oraz pozostałą działalnością firmy.
 • Na deklaracji VAT-7(16) oraz VAT-7K(10) umożliwiono edycję pola 37 (Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących).
 • Na załączniku CIT-D(5) umożliwiono edycję pola 23 (Kwota ogółem otrzymanych darowizn).
 • Umożliwiono dołączenie załącznika ORD-ZU do deklaracji VAT-UEK(3) wystawionej po 01.01.2016.
 • Umożliwiono import list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych w formacie XML wystawionych w Gratyfikancie nexo.
 • Umożliwiono wysyłkę elektroniczną dla deklaracji CIT-8(23) dla lat obrotowych zaczynających się w 2014 roku.
 • W związku z kolejną wersją aktualizacji systemu Windows o numerze KB3102429 wykonano zmiany we wzorcach wydruków mające na celu wyeliminowanie problemu z eksportem wydruków do pliku PDF. Efektem poprawki systemu operacyjnego Windows było tworzenie przez system po eksporcie pliku wynikowego PDF o długości 0KB.
 • Wykonano zmiany we wzorcach wydruków mające na celu poprawienie obsługi wydruku dwustronnego.

Nowość: Kodeks pracy

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców wynikających z prawa pracy. Jest niezbędny m.in. przy określaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, ustalaniu wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów, a także w rozwiązywaniu sporów wynikłych ze stosunku pracy.

Dzięki wygodnej, elektronicznej formie możliwe jest szybkie przeglądanie informacji zawartych w ustawie. Wbudowana wyszukiwarka pozwala natychmiast dotrzeć do potrzebnych fragmentów. Informacje można łatwo eksportować i drukować. 

Kodeks pracy zawiera przepisy obowiązujące od początku roku 2016, a także zmiany, które wchodzą w życie
w lutym oraz w marcu 2016.

Najważniejsze zalety:

 • dostęp do przepisów prawa pracy w dowolnym miejscu i czasie;
 • błyskawiczne, zaawansowane wyszukiwanie informacji;
 • możliwość eksportu i wydruku wybranych fragmentów ustawy. 

Cena: 79 zł netto

Zmiany w wersji 1.42 Rewizora GT

Zmiany w wersji 1.42

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.42 Rewizora GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano mechanizm ukrywania pozycji na sprawozdaniach finansowych wbudowanych.
 • Dodano możliwość wyliczania sprawozdań typu „Definicja deklaracji”.
 • Dodano nową deklarację CIT-8 w wersji 23. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Dodano nową deklarację PIT-11 w wersji 23. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Dodano nową deklarację PIT-36 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Dodano nową deklarację PIT-36L w wersji 11. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Dodano nową deklarację PIT-37 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Dodano nową deklarację PIT-40 w wersji 22. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Dodano nową deklarację PIT-4R w wersji 6. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Dodano nową deklarację PIT-8AR w wersji 6. Deklaracja obsługuje korekty, nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Dodano nowe sprawozdanie „Bilans dla małych jednostek”.
 • Dodano nowe sprawozdanie „Rachunek Zysków i Strat, wariant kalkulacyjny, dla małych jednostek”.
 • Dodano nowe sprawozdanie „Rachunek Zysków i Strat, wariant porównawczy, dla małych jednostek”.
 • Dodano nowy załącznik CIT-8/O w wersji 10 do deklaracji CIT-8(23). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Dodano nowy załącznik CIT-D w wersji 5 do deklaracji CIT-8(23). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Dodano nowy załącznik PIT/B w wersji 14 do deklaracji PIT-36(22), PIT-36L(11). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Dodano nowy załącznik PIT/D w wersji 25 do deklaracji PIT-28(19), PIT-36(22), PIT-37(22). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Dodano nowy załącznik PIT/O w wersji 21 do deklaracji PIT-28(19), PIT-36(22), PIT-37(22). Załącznik obsługuje nowy system wydruków oraz nowy interfejs graficzny deklaracji.
 • Umożliwiono wystawienie więcej niż jednego załącznika PIT/O w wersji 21. Umożliwia to wpisanie na deklaracji więcej niż 2 obdarowywanych lub więcej niż 5 dzieci.
 • Dodano ostrzeżenie przy uruchamianiu podmiotu, jeśli na komputerze ustawiony jest niepoprawny format daty krótkiej. Data krótka powinna być w formacie „rrrr-MM-dd”.
 • Na liście pozycji deklaracji pola techniczne wyróżniono kursywą. Dodatkowo pola techniczne zostały przeniesione w pobliże pól na deklaracji, których wyliczanie wspomagają. Poprzednio pole techniczne deklaracji były umieszczone jako ostatnie pozycje na deklaracji.
 • Poprawiono działanie InsTYNKT po nazwie elementu dla kartoteki powiązanej „Kasy gotówkowe”. Poprzednio nie były wyszukiwane kasy bez nadanej analityki.
 • Poprawiono działanie uprawnienia „Sprawozdania – Definiuj sprawozdanie”. Poprzednio pomimo odebrania uprawnienia można było definiować sprawozdanie poprzez wywołanie opcji Definiuj z poziomu samego sprawozdania.
 • Poprawiono problem z zapisywaniem bilansu otwarcia w niektórych przypadkach. Wcześniej mogło się zdarzyć, że dla bilansów otwarcia posiadających kilkadziesiąt tys. pozycji bilans otwarcia się nie zapisywał.
 • Przedłużono obowiązywanie następujących deklaracji: Zaliczka miesięczna od wypłat PIT(2) do 2016-12-31 Zaliczka miesięczna dla VAT-7D(2) do 2016-12-31 Zaliczka miesięczna PIT(2) do 2016-12-31 Zaliczka kwartalna PIT(2) do 2016-12-31 Zaliczka miesięczna liniowa PIT (2) do 2016-12-31 Zaliczka kwartalna liniowa PIT (2) do 2016-12-31 Zaliczka miesięczna/kwartalna CIT(3) do 2016-12-31 CIT-ST(7) do 2016-12-31 CIT-ST/A(5) do 2016-12-31 VAT-ZD(1) do 2016-12-31 NAD-ZP(2) do 2016-12-31 VAT-ZZ(5) do 2016-12-31 VAT-ZT(6) do 2016-12-31 ORD-ZU(2) 2016-12-31 VAT-UEK(3) do 2016-12-31 VAT-UE(3) do 2016-12-31 VAT-27(1) do 2016-12-31 VAT-7(15)/VAT-7K(9) 2016-06-30 VAT-7D(6) 2016-06-30.
 • Umożliwiono przepisanie definicji sprawozdania „Definicja deklaracji CIT” (tracące zastosowanie w 2015 roku) do definicji sprawozdania „Definicja zaliczki CIT(3)”, które zastąpiło „Definicję deklaracji CIT”.
 • W zestawieniu „Szpieg” zmieniono domyślne ustawienie filtra „data i czas operacji” z wartości „(dowolny)” na okres bieżącego dnia.
 • Wykonano zmiany mające na celu wyeliminowanie problemów z eksportem wydruków do plików PDF. Zmiany były spowodowane poprawką do systemu Windows o numerze KB3102429. Wykonano je w instalatorze systemu – w procesie instalacji wyszukiwane są w systemie operacyjnym prawidłowe czcionki (sprzed poprawki KB3102429) i kopiowane do katalogu …\InsERT GT\Fonty. System realizuje wydruki, korzystając z tych czcionek.
 • Zaktualizowano pozycje sprawozdania „Bilans” zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.
 • Zaktualizowano pozycje sprawozdania „Rachunek zysków i strat, wariant kalkulacyjny” zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.
 • Zaktualizowano pozycje sprawozdania „Rachunek zysków i strat, wariant porównawczy” zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.
 • Zmieniono interfejs graficzny w słowniku „Wersje deklaracji”. Nowy interfejs uwzględnia zmiany wprowadzone w interfejsie graficznym wprowadzonym w deklaracjach.

Zmiany w wersji 1.42 Gestora GT

Zmiany w wersji 1.42

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.42 Gestora GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano ostrzeżenie przy uruchamianiu podmiotu, jeśli na komputerze ustawiony jest niepoprawny format daty krótkiej. Data krótka powinna być w formacie „rrrr-MM-dd”.
 • W zestawieniu „Szpieg” zmieniono domyślne ustawienie filtra „data i czas operacji” z wartości „(dowolny)” na okres bieżącego dnia.
 • Wykonano zmiany mające na celu wyeliminowanie problemów z eksportem wydruków do plików PDF. Zmiany były spowodowane poprawką do systemu Windows o numerze KB3102429. Wykonano je w instalatorze systemu – w procesie instalacji wyszukiwane są w systemie operacyjnym prawidłowe czcionki (sprzed poprawki KB3102429) i kopiowane do katalogu …\InsERT GT\Fonty. System realizuje wydruki, korzystając z tych czcionek.